LÆRING I børnenes dagligdag vægter vi ben højt. Leg er en central aktivitet i forhold til børnenes udvikling. For børn i alderne 3-6 år er den selvskabte ben meningsfuld og en aktivitet der skaber udvikling. Legen skal opfattes som en en meningsfuld tid hvor barnet lærer om sig selv og sine omgivelser. Barnet leger både alene og sammen med andre. Jeg den sociale fantasileg skaber børn en fælles historie ud fra individuelle interesser og behov. Det er hende, på fantasien tager over og en ide kan forfølges næsten i uendelighed. Når fantasilegen er fælles og stor kan børn opleve en intens følelse af hengivelse, medrivelse og dyb samhørighed.
Fantasien er evnen til at være på bearbejde, omforme og være i fare. Fantasien er den del af forestillingsevnen, som overvejende henter sit stof fra billeder, sansninger, fornemmelser, stemninger, indtryk og drømme. Heri ligger blandt andet kimen til kreativiteten, og den abstrakte tænkning.
Gennem legen får barnet:
  • Ideer 
  • Udforsket sig selv
  • Afprøvet venskaber 
  • Afprøvet og lært egne og andres grænser
  • Fantaseret 
  • Brugt krop og hjernen
  • Løst konflikter
  • .. og meget mere

Når børnene leger, bruger de kroppen, sanserne, sproget, følelserne, erfaringer, intellektet og det sociale udviklingstrin.
De oplever flere aspekter ved det, på være et menneske og
en intuitiv erkendelse af det, som knytter mennesker sammen. Derved udvikler barnet sig gennem legens grundlæggende forudsætninger, for på kan være kompetent og aktiv i forhold til sine omgivelser.
Legen skal respekteres. I Løvehuset har vi både planæagte aktiviterer og fri ben. Vi tror på, på planlagte aktiviteter og fri ben tigge dele skaber stor læring for børnene. De bliver inspireret, forhandler og lærer af hinanden. Børnene fremmer deres fantasi og kreativitet, udvikler og strategier styrker dermed deres sociale færdigheder. Kort sagt - børnenes nye syn på voksenlivet.