Inden jeres barn starter i institutionen, er det en god ide at besøge os. I må meget gerne tage jeres barn med. Hermed får barnet set institutionen, og hilst på det personale som skal modtage dem. I bedes aftale, hvordan indkøringen af jeres barn skal foregå. Børn er forskellige, og derfor er det vigtigt, at I fortæller os, hvordan I oplever en god start skal være.

Har I barn der starter i børnehaven, er det en god ide at have tid til at være med på barnets første dag, og herefter prioritere tid til eventuelle korte dage i et par dage efter. Dette aftales når barnet starter. 

 

I vuggestuen opfordrer vi til at sætte god tid af til indkøring. Børn er forskellige og overgangen fra hjem til institution kan være overvældende for det lille barn.

Før I starter, er det en god ide at læse om vores pædagogik.

Det er en stor oplevelse for et barn at starte i institution. Nye rammer, nye voksne og nye legekammerater. For at få en god start er det vigtigt, at I fortæller os så meget som muligt om jeres børn.

Vi giver os tid til at lære jeres barn at kende, samt give barnet en følelse af tryghed igennem tæt kontakt med personalet. I får altid af vide hvordan jeres barns dag har været, og vi lytter gerne hvis der er nogle spørgsmål.