Vi vægter udelivet højt, og lærer børnene glæden ved et aktivt udeliv. Udeliv er sanseoplevelser og fantasi, aktivitet og motorik og et sundt og aktivt liv. Børnene udfordres i naturen og får mulighed for at opleve / stifte bekendtskab med kulturelle værdier.

Ture ud af huset/legeplads er et vigtig fokus i vor dagligdag. Børnene har stor glæde af at have ”højt” til løftet og få rørt sig både med både krop og stemmer.

Udeliv giver robusthed, glæde og muligheder for leg og motoriske aktiviteter. Med ture ud af huset og leg på legepladsen, ændrer vi den daglige kontekst og giver børnene passer af plads til udfoldelse og oplevelser. Ture ud af huset er berigende og en stor sanseoplevelse. I naturen og på legepladsen rører vi os, leger med sand, finder insekter, ser på fugle, hunde, træer, buske, planter og meget andet. Naturen er en skattekiste for børnene.