- Vi vægter udelivet højt, og lærer børnene glæden ved et aktivt udeliv. Udeliv er sanseoplevelser og fantasi, aktivitet og motorik og sundt og aktivt liv. 
- Ture ud af huset og dage på vores legeplads er et vigtig fokus i vor dagligdag. Med ture ud af huset ændrer vi den daglige kontekst og giver børn  til udfoldelse oplevelser. Ture ud af huset er berigende og en stor sanseoplevelse.

- Ud i naturen! "Jeg er i gang med at finde sand, ser på fugle, hunde, buske, planter og meget andet". Naturen er en skattekiste for børnene