LÆREPLANSTEMA: SOCIALE OG PERSONLIGE KOMPETENCER


I børnehaven kan jeg lære at:

 • Sige min mening 
 • Fortælle hvad jeg godt kan lide 
 • Fortælle om hvad jeg har oplevet 
 • Komme med forslag og ideer samt have medbestemmelse i forhold til hvad vi laver i børnehaven 
 • Blive dygtigere, til det jeg er god til og blive bedre til det jeg ikke er så god til 
 • Blive en god kammerat og have gode venner 
 • Samarbejde, give plads til andre og koncentrere mig. 
 • Børnene kan koncentrere sig. 
 • At indgå i forskellige relationer, kulturelt og ressourcemæssigt. 
 • Føle et medansvar i forhold til hinanden og vores fysiske rum. 
 • At være med i et fællesskab. 
 • At opleve succesoplevelser ved anerkendende konflikthåndtering.
 • At kunne støttes i at sige til og fra på en hensigtsmæssig måde og sætter ord på deres følelser i stedet for at være voldsomme.
 • At blive selvhjulpen.


Jeg kan øve mig med:

 • Mine kammerater
 • De voksne
 • Mig selv alene
 • Lære at lytte til mine kammerater
 • Hjælpe andre
 • Finde på gode lege sammen med andre
 • Trøste når en kammerat er ked af det
 • Tale med mine kammerater om hvordan vi er gode venner
 • Indgå i fællesskab med andre


Dette understøttes med følgende aktiviteter:

 • Fri for Mobberi
 • Ture ud af huset og kunne færdes i trafikken
 • Samling og kunne vente på tur
 • Lytte til andre og tale i en større gruppe.


Dokumentation/målsætning

 • Vi møder børnene med et anerkendende menneskesyn, respekt og ligeværdighed. 
 • De voksne kigger på børnenes motiv, frem for deres handling. 
 • Vi har fokus på udvikling af de fysiske, rum som kan give muligheder for fordybelse og lege. 
 • Personalet skaber en struktur omkring handleplaner og målsætninger. 
 • Strukturen udvikles, så vi kan understøtte det enkelte barns behov ved gruppe opdeling.
 • Hvis børnene ændrer deres adfærd i forhold til konflikt løsning og kontakt form.
 • Hvis vi som voksne handler på, at børnenes handling ikke altid afspejler deres motiv. 
 • Hvis børnene udtrykker deres initiativ på en respektfuld og anerkendende facon overfor hinanden.
 • Børnene viser inklusion i forhold til hinanden og kan nemmere forstå en kollektiv besked og handle på den.
 • Børnenes mobberi og drillerier aftager.
 • Forældrene føler sig inddraget i samarbejdet omkring børnenes sprog og socialisering. 
 • Børnene føler sig set, hørt og respekteret i en anerkendende tone.
 • Børnene føler sig inddraget og har medbestemmelse.
 • Børnene er i større grad selvhjulpne.

LÆREPLANSTEMA: KROP OG BEVÆGELSE


I børnehaven kan jeg lære at:
 • Kende min krop/både udenpå og indeni
 • Spise sund mad
 • Bevæge mig på alle mulige måder
 • Blive udfordret både psykisk og fysisk
Jeg kan øve mig ved at:
 • Gå, hoppe og hinke, løbe, klatre og cykle
 • Spise sundt fra Fru Hansens kælder, vores frokostordning 1. august 2012
 • Bruge mine arme og ben
Dette understøttes med følgende aktiviteter:
 • At vi jævnligt spiller stemnings musik som er afslappende.
 • Vi danser ofte til musik.
 • Vi går ofte på ture ude i nærmiljøet og i skoven som er med til at udvikle børnene motorik.
 • Vi har stor fokus på sundhed i dagligdagen.
 • At vi har fokus på ro og fordybelse. 
 • Vi har motions dag
 • Vi deltager i Hop & Galop i Lions Børnehuses Område

Dokumentation/målsætning
 • Hvis børnene bruger deres kroppe udenfor fx ved at gå på line, forhindringsbaner, klatre, hoppe, løbe, kravle, rulle, gynge, balance, spille bold og cykle. 
 • Børnene deltager aktivt i vores aktiviteter
 • Alle børn kommer ud og lege hver dag 
 • De voksne har ansvaret for børnenes mulighed for bevægelses aktiviteter

LÆREPLANSTEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

I børnehaven lærer jeg at:
 • Forstå lidt af vores kultur 
 • At være kreativ 
 • Forskellige former for materialer og hvad man kan bruge dem til 
 • At male, tegne og arbejde kreativt 
 • At bruge en computer/Playstation 
 • At stifte bekendtskab med danske sange og musik. 
 • At være med til at synge 
 • At få kendskab til forskellige udtryksformer i kraft af kreative processer. 
 • At blive støttet i at klare mange af dagligdagens gøremål selv 
 • At få kendskab til danske værdier og normer. 

Jeg kan øve mig ved at:
 • Tegne og male, f.eks prinsesser slotte, drager, biler og noget fra et eventyr 
 • Høre/digte eventyr 
 • Se malerier, billeder og f.esk ting fra museer 
 • Bruge min fantasi 
 • Bruge en computer/playstation 
 • Deltage i fester og arrangementer i børnehaven også med mine forældre 
 • Synge og lave musik 

Dette understøttes med følgende aktiviteter:
 • Påske klip, påske frokost og påskesange 
 • Lære om børn fra andre lande 
 • Lucia optog 
 • Bedsteforældredag med juleklip 
 • Sommerfest 
 • Halloween fest 

Dokumentation/målsætning
 • Vi fejrer de danske højtider og får formidlet dette ud til forældre. 
 • Børnene viser interesse for bøger, eventyr og fortællinger. 
 • Vi bruger biblioteket. 
 • Vi præsenterer børnene for mange forskellige kulturelle udtryksformer. 
 • Vores hus bliver udsmykket med forskellige børneprodukter, som også udtrykker vores kultur og børnesyn. 
 • Børnene bliver mere vant til at kunne sidde stille og fordybe sig, enten omkring spisning eller ved aktiviteter og lege. 
 • Forældrene respekterer diverse pædagogiske forløb og aktiviteter og kommer til tiden med deres børn. 
 • Vi forventer at forældrene er på Børneintra 
 • Vi forventer at alle forældre interesserer sig for hele børnegruppens trivsel 

LÆREPLANSTEMA: SPROG


I Børnehaven kan jeg lære at:
 • Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger
 • Blive god til at tale, fortælle og udtrykke mig.
 • At få udviklet mit ordforråd
 • Se på og lege med bogstaver
 • At støttet og udfordret i at sætte ord på, alt alder og sproglige niveau.
 • At lære at forstå og kende den rette betegnelse for ting (tog contra futtog, hund contra vovhund)

Jeg kan øve mig ved at:
 • Sige rim og remser
 • Tale og fortælle historier
 • Tegne, male mine tanker og oplevelser
 • Skrive bogstaver og tal
 • Sige mine følelser over for andre.

Dette understøttes med følgende aktiviteter:
 • Dialogisk læsning for børnene i grupper
 • Små opgaver relateret til børnenes alder.
 • Storegruppen arbejder med fonemer (bogstav lyd)

Dokumentation/målsætning:
 • Vi vil støtte børnene i at sætte ord på deres følelser.
 • Vi vil udfordre børnenes sprog forståelse og sprogbrug.
 • Vi er meget tydelige i hvilke gloser der er tilladt i børnehaven og hvilke som ikke er. For de børn som har et udfordrende og negativt ordforråd vil vi inddrage forældrene til et målrettet samarbejde for at få det stoppet.
 • At vi voksne er rollemodeller for, hvad anerkendende kommunikation er. 
 • At vi voksne er tydelige i vores udmeldinger.
 • At de voksne er bevidste om deres egen kommunikation, kropssprog og mimik
 • Børnene støttes i at kunne følge en instruktion og rette sin opmærksomhed mod en opgave. 
 • Børnene lære at koncentrerer sig og give plads til hinanden. At vi introducerer børnene for bøger, sanglege, rim og remserLÆREPLANSTEMA: NATUR OG NATURFÆNOMENER


I børnehaven kan jeg lære at:
 • Være god mod dyr og planter
 • Kende forskel på årstider
 • Lege og lave aktiviteter på legepladsen og i skoven

Jeg kan øve mig ved at:
 • Studere smådyr
 • Kigge, sanse og lege i naturen
 • Finde blade og andre ting i naturen
 • Opdage regn, sne og sol
 • Mærke kulde og varme i luften
 • Jeg kan finde ud af at tage tøj på efter hvordan vejret er

Dette understøttes via følgende aktiviteter
 • Vi er ude i alt slags vejr året rundt.
 • Vi udsmykker stuerne med årstidens grene, blomster, bær.
 • Plante blomster og planter på legepladsen med børnene, fjerne ukrudt osv.
 • Børnene udvikler fantasi og kreativitet til at bruge/benytte naturens egne ressourcer. 
 • Via naturen får børnene mulighed for at udvikle og styrke deres sanser 
 • At børnene udvikler respekt og forståelse for natur og miljø.
 • Give børnene mulighed for, at udfolde sig fysisk i uderummet og få frisk luft. 
 • Børnene skal have mulighed for, at opleve glæde ved naturen ved ture og aktiviteter. 
 • Børnene lærer, at respektere vores ude arealer. 
 • Vi vil tage på ture, som har fokus på natur og sanseoplevelser. 

Dokumentation/målsætning
 • Vi vil dokumentere via billeder, aktiviteter og lege som foregår ude i det fri. 
 • Vi vil dokumentere dette på hjemmeside og på børne-intra. 
 • Vi vil igangsætte lege og aktiviteter som lægger op til sanselege i naturen og på legepladsen. 

Om dokumentation og målsætning.
 • Alle læreplans temaer evalueres løbende i personalegruppe på følgende måde: 
 • Gør vi det der står i aktivitetsplanen 
 • Får børnene det udbytte, der står i dokumentationen/målsætningen 
 • Hvilken handleplan udarbejdes for de børn som ikke får udbytte af aktiviteter, målsætninger.