Vi har fokus på alle børns sprog i Løvehuset. 


I Løvehuset kan jeg lære at:
 • Sætte ord på følelser og handlinger
 • Få ro til fortælling, fortælle og udtrykke mig.
 • At udviklet mit ordforråd
 • Se på og lege med bogstaver
 • Blive støttet og er blevet en af dem på alt alder og sproglige niveau.
 • At lære at forstå og kende den rette betegnelse for ting (tog contra futtog, hund contra vovhund)

Jeg kan øve mig på:
 • Rim og remser
 • Fortælling og fortælle historier
 • Tegne, tanker og oplevelser
 • Skrive bogstaver og tal
 • Sige min følelser over for andre.

Dette understøtter med følgende aktiviteter:
 • Dialogisk læsning for børnene i grupper
 • Små opgaver til børnenes alder.
 • Storegruppen arbejder med fonemer (bogstav lyd)

Dokumentation/målsætning:
 • Vi vil støtte børnene i at sætte ord på deres følelser.
 • Vi vil udfordre børnenes sprog forståelse og sprogbrug.
 • For børn som har et udfordrende og negativt ordforråd vil vi inddrage til et målrettet samarbejde for på få det stoppet.
 • Vi voksne er rollemodeller for, hvad der er en god ide.
 • Vi voksne er tydelige i vores udmeldinger.
 • De voksne er bevidste om deres egen kommunikation, kropssprog og mimik
 • Børnene støttes i at ville følge en instruktion og rette sin opmærksomhed mod en opgave.
 • Børnene lære på koncentrerer sig og give plads til hinanden. På vi introducerer børnene for bøger, sanglege, rim og remser