Storgruppen

Her i Løvehuset har vi valgt, at have en storgruppe for at:

 • Udvikle deres sociale kompetencer med aldersvarende kammerater 
 • Kunne vente på tur 
 • Kunne modtage en kollektiv besked 
 • Tegne så det ligner 
 • Skrive eget navn - holde rigtigt på en blyant 
 • Være selvhjulpen 
 • Turde tale i en større gruppe 
 • Lytte på andre 
 • Lære at færdes i trafikken 
 • Udvikle empati i forhold til kammerater 
 • Udvikle/opbygge selværd og selvtillid 
 • Kunne koncentrere sig i længere tid 
 • Øve skolerelaterede opgaver 
 • Kende efternavn, adresse, mor og fars navne evt. telefon nr. 
 • Øge interesse for bogstaver, rim og remser 
 • Holde orden på deres ting 
 • Kunne håndtere små konflikter og løse dem 
 • Give udtryk for egne behov og læse andres behov 
 • At lære om fonemer