Dialogisk læsning

I børnehaven arbejder vi med dialogisk læsning for alle aldersgrupper. Dialogisk læsning er når børnene inddrages aktivt i oplæsningen af billedbøger. Børnene svarer på spørgsmål og fortæller dele af historien. Dette støtter i højere grad børnenes ordforråd og udtale end

almindelig oplæsning.

Børnenes synes, det var sjovt at eksperimentere med udtalen

af ord undervejs i oplæsningen, og samtidig er oplæsningsformen med til at styrke børnenes opmærksomhed på ordenes udtale og lydlige struktur.

Dette gør oplæsningen spændende, lærerig og levende for alle børnene. Dialogisk læsning foregår, som regel en gang ugentlig for en gruppe aldersopdelte børn.