Lukkedage

Lions Løvehuset holder lukket følgende dage:

Mellem jul og nytår samt nytårsdag

Skærtorsdag og langfredag samt 2. påskedag

Store Bededag

Kristi Himmelfart samt efterfølgende fredag

2. pinsedag

Grundlovsdag

2 uger i sommerferien. Ugerne vil blive publiceret på vores børneintra, 3 måneder før aktuelt.