Forventningsafstemning

Forventninger til et godt samarbejde

 • God og konstruktiv tone mellem personale og forældre 
 • Forældrene og børnene siger godmorgen og farvel til en medarbejder, så vi ved I er kommet og gået igen. 
 • Forældrene deltager så vidt muligt i arrangementer i Børnehaven, det glæder børnene. 
 • Forældrene logger sig på Børneintra og overholder sikkerhedsregler 
 • Hvis vi ringer og fortæller jeres barn er syg, forventes det, at I henter jeres barn 
 • Vi modtager ikke syge børn eller børn som ikke kan indgå i dagligdagens aktiviteter. 
 • Ved private fødselsdage, inviteres enten hele stuen eller alle drenge, eller alle piger. 
 • Barnet har skiftetøj og udendørs tøj passende til årstiden. 
 • Barnet er udhvilet og hermed klar til en dag i Børnehaven. 
 • Barnet har spist morgenmad når han/hun kommer i Børnehaven om morgenen. 
 • Alle forældre behandler alle Børnehavens børn godt og omsorgsfuldt. 
 • Deltagelse i barnets samtale om udvikling og trivsel. 
 • Holde orden på barnets garderobeplads og i kassen til skiftetøj. 
 • At jeres barn/børn er afleveret inden mødetidspunktet kl. 9.30 (Husk at kigge på Børneintra) 
 • At i følger Børnehavens kostpolitik. 

Det er vigtigt for os, at der eksisterer et godt samarbejde mellem forældre og personale. Kommunikation både i forhold til gode oplevelser, men også hvis der opstår bekymringer er vigtig. Vi er altid parate til en samtale.