Dagligdagen

Kl. 07.00 – 09.30
Børnene modtages. Den første time er vi samlet på en af stuerne. Kl. 8.00 bliver børnene fordelt på deres respektive stuer.

Kl. 09.30-11.30
Aktiviteter og ture ud af huset. Nogle af de mindste børn sover.
Børnene bedes møde senest kl. 9.30 både i vuggestue og børnehavegruppen.

Kl. 10.45-11.30
Frokost vuggestuen
- efterfulgt af middagslur for vuggestue, og de børnehavebørn der har behov for det.

Kl. 11.15-12.00

Frokost børnehaven

Kl. 12.30-14.00
Legeplads

Kl. 14.00-14.30
Powernap for børnehaven. Vuggestuen vågner.
- efterfulgt af eftermiddagsfrugt

Kl. 15.00-17.00
Leg og afhentning